Truyện mới cập nhật

Đế Quân Có Hỷ
82,212

Đế Quân Có Hỷ

Bắt Đầu Livestream Ở Địa Phủ: Phát Sóng Trực Tiếp Ở Đây Ai Dám Đến
15,665

Bắt Đầu Livestream Ở Địa Phủ: Phát Sóng Trực Tiếp Ở Đây Ai Dám Đến

Hololive - Holox Meeting!
33,523

Hololive - Holox Meeting!

Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút
39,403

Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút

Ta Nắm Thóp Được Khí Vận Chi Tử
52,526

Ta Nắm Thóp Được Khí Vận Chi Tử

Ông Võ Giả Và Cháu Chí Tôn
57,252

Ông Võ Giả Và Cháu Chí Tôn

Nam Chủ Và Hậu Cung Đều Là Của Ta
85,235

Nam Chủ Và Hậu Cung Đều Là Của Ta

Đúng Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
48,064

Đúng Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Quái Thú
86,470

Quái Thú

Nhiệm Vụ Đời Thật
31,049

Nhiệm Vụ Đời Thật

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
74,384

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Có Thật Đây Là Anh Hùng Không?
72,065

Có Thật Đây Là Anh Hùng Không?

Ma Pháp Sư Tại Trường Học Pháp Thuật
31,216

Ma Pháp Sư Tại Trường Học Pháp Thuật

Kiếm Ma Đạo
41,207

Kiếm Ma Đạo

Thợ Săn Số Mệnh Cấp F
24,965

Thợ Săn Số Mệnh Cấp F

Spin-Off Học Viện Kimetsu!
58,910

Spin-Off Học Viện Kimetsu!

Mục Long Sư
97,825

Mục Long Sư

The Fable (Omakes)
71,908

The Fable (Omakes)

Từ Cây Cổ Thụ Bắt Đầu Tiến Hóa
70,644

Từ Cây Cổ Thụ Bắt Đầu Tiến Hóa

Chưa Từng Ra Tay Nhưng Ta Vẫn Thành Đại Lão Trên Thiên Bảng
25,103

Chưa Từng Ra Tay Nhưng Ta Vẫn Thành Đại Lão Trên Thiên Bảng

loadingĐang xử lý