Danh sách truyện

Yêu Linh Cứu Hỏa
75,541

Yêu Linh Cứu Hỏa

Siêu Năng Phân Hóa
53,005

Siêu Năng Phân Hóa

Nữ Hoàng Luật
17,077

Nữ Hoàng Luật

Quân Nhan Tựa Hoa Đào
53,969

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Huyễn Ma Chi Chiến
35,084

Huyễn Ma Chi Chiến

The Horizon
65,729

The Horizon

Nam Thành Chờ Trăng Về
72,880

Nam Thành Chờ Trăng Về

Oan Gia Ngõ Hẹp
34,040

Oan Gia Ngõ Hẹp

Tam Thốn Nhân Gian
13,632

Tam Thốn Nhân Gian

The Lady with a Mask
18,257

The Lady with a Mask

Nhân Viên Mới Của Masung
79,667

Nhân Viên Mới Của Masung

Vị Quản Gia Của Tiểu Thư
40,746

Vị Quản Gia Của Tiểu Thư

Tôi đến từ thế giới trò chơi
38,493

Tôi đến từ thế giới trò chơi

Cô Dâu Của Elysian
76,090

Cô Dâu Của Elysian

Lãng Tiên Kỳ Đàm
16,919

Lãng Tiên Kỳ Đàm

Người Trên Vạn Người
85,375

Người Trên Vạn Người

Cưng Chiều Đại Lão 3 Tuổi Rưỡi
90,529

Cưng Chiều Đại Lão 3 Tuổi Rưỡi

Những người con của Cá Voi Bùn
49,809

Những người con của Cá Voi Bùn

Kỹ năng sáng tạo siêu việt được thức tỉnh tại thế giới khác
15,310

Kỹ năng sáng tạo siêu việt được thức tỉnh tại thế giới khác

Thraex
26,633

Thraex

loadingĐang xử lý