Mecha

Chết đi sống lại
96,496

Chết đi sống lại

Soukyuu no Ariadne
36,276

Soukyuu no Ariadne

Đấu Giả Và Pháp Khí Tại Dị Giới
85,420

Đấu Giả Và Pháp Khí Tại Dị Giới

Chung Thược Huyễn Cảnh
16,074

Chung Thược Huyễn Cảnh

Bliss Cực Lạc Huyễn Kỳ Đàm
80,471

Bliss Cực Lạc Huyễn Kỳ Đàm

Trí Tuệ Nhân Tạo
79,969

Trí Tuệ Nhân Tạo

Getter Robo
12,022

Getter Robo

Giáo chủ tân nhiệm muốn hoàn lương
48,044

Giáo chủ tân nhiệm muốn hoàn lương

86 - Eighty Six
52,881

86 - Eighty Six

Itsuka Kamen wo Nugu Tame ni
54,570

Itsuka Kamen wo Nugu Tame ni

Yasashi Sekai
88,319

Yasashi Sekai

Thiên Ngoại Giang Hồ
32,289

Thiên Ngoại Giang Hồ

Cuộc đào thoát của những kẻ yếu nhất trong dị thế giới
10,543

Cuộc đào thoát của những kẻ yếu nhất trong dị thế giới

Phục ma lục của thiếu niên nghiện Game
81,520

Phục ma lục của thiếu niên nghiện Game

Despair Memory Gundam Sequel
47,891

Despair Memory Gundam Sequel

Despair Memory Gundam Sequel
80,180

Despair Memory Gundam Sequel

loadingĐang xử lý