Fantasy

Diêm Đế
110,711

Diêm Đế

Black Bird
104,642

Black Bird

Bàn Long
44,999

Bàn Long

Dòng sông huyền bí
54,782

Dòng sông huyền bí

Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên
112,951

Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên

Inuyasha Bản Đẹp
159,036

Inuyasha Bản Đẹp

Cô Dâu Thủy Thần - Habaek-Eui Shinbu
106,685

Cô Dâu Thủy Thần - Habaek-Eui Shinbu

Kanata Kara [Vùng đất xa xăm]
56,665

Kanata Kara [Vùng đất xa xăm]

Nhật Ký Thiên Nữ
25,377

Nhật Ký Thiên Nữ

Blind Faith Descent
55,234

Blind Faith Descent

Reimei no Arcana
77,937

Reimei no Arcana

SaGa - Kiếm Thánh Sứ
20,397

SaGa - Kiếm Thánh Sứ

Long Tộc II
73,441

Long Tộc II

Hiệp Sĩ Nữ Hoàng
35,684

Hiệp Sĩ Nữ Hoàng

Kaitai Shinsho Zero
69,214

Kaitai Shinsho Zero

loadingĐang xử lý