Truyện Màu

Nghĩa Dũng Môn
19,347

Nghĩa Dũng Môn

Thiên Hành Thiết Sự
63,932

Thiên Hành Thiết Sự

Tầm Tần Ký
78,548

Tầm Tần Ký

Mệnh Lệnh Tuyệt Đối Của Bá Đạo Vương Tử
30,444

Mệnh Lệnh Tuyệt Đối Của Bá Đạo Vương Tử

Mỹ Nhân Vi Hạm
95,249

Mỹ Nhân Vi Hạm

Bạn Trai Quái Vật
34,138

Bạn Trai Quái Vật

Truyện Đọc Lúc 0H
96,729

Truyện Đọc Lúc 0H

Tân Nương Xinh Đẹp Của Tổng Tài
47,530

Tân Nương Xinh Đẹp Của Tổng Tài

Đế Thiếu Đích Tâm Tiêm Sủng
38,514

Đế Thiếu Đích Tâm Tiêm Sủng

Xin Hãy Cho Tui Mặt Trời!
65,570

Xin Hãy Cho Tui Mặt Trời!

Tâm Cơ Hôn Sủng
17,717

Tâm Cơ Hôn Sủng

Bạn Trai Hai Mặt Của Tôi
88,782

Bạn Trai Hai Mặt Của Tôi

Đảo Ngược Sự Thật
17,099

Đảo Ngược Sự Thật

Quái Thú Sơ Sinh
10,719

Quái Thú Sơ Sinh

Lời Tỏ Tình Của Kẻ Nhát Gan
95,187

Lời Tỏ Tình Của Kẻ Nhát Gan

Ác Ma Vương Tử Tự Dưỡng Pháp Tắc
76,420

Ác Ma Vương Tử Tự Dưỡng Pháp Tắc

loadingĐang xử lý