Truyện mới cập nhật

Thiên Tài Ma Pháp Sư Giấu Nghề
42,946

Thiên Tài Ma Pháp Sư Giấu Nghề

Chapter 62
Chuyển Sinh Thành Tiêu Sư
87,085

Chuyển Sinh Thành Tiêu Sư

Chapter 55
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết
20,289

Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết

Chapter 142
Hy Vọng Duy Nhất
24,911

Hy Vọng Duy Nhất

Chapter 59.2
Sát Thủ Bướm
33,318

Sát Thủ Bướm

Chapter 9
Bí Mật Đằng Sau Người Đàn Ông Ấy
32,969

Bí Mật Đằng Sau Người Đàn Ông Ấy

Chapter 6
Hy Vọng Duy Nhất
95,122

Hy Vọng Duy Nhất

Chapter 59.2
Cosmos
51,671

Cosmos

Chapter 1
Gia Đình Vui Vẻ - Mẹ thuê báo oán
70,718

Gia Đình Vui Vẻ - Mẹ thuê báo oán

Chapter 12.2
Thiên Tài Võ Thuật Hoàn Sinh
64,941

Thiên Tài Võ Thuật Hoàn Sinh

Chapter 4
Sát Thủ Bướm
40,362

Sát Thủ Bướm

Chapter 9
Ta, Người Chỉ Cần Nhìn Thấy Thanh Máu, Có Thể Trừng Phạt Thần Linh
36,549

Ta, Người Chỉ Cần Nhìn Thấy Thanh Máu, Có Thể Trừng Phạt Thần Linh

Chapter 189
loadingĐang xử lý