Adventure

Huyết Ma Nhân
48,629

Huyết Ma Nhân

Chư Thiên Ký
14,838

Chư Thiên Ký

Himegimi To Sanbiki No Kemono
63,826

Himegimi To Sanbiki No Kemono

Kích Trụy Vương huyền thoại
39,888

Kích Trụy Vương huyền thoại

Argate online
61,572

Argate online

Yêu Giả Vi Vương
41,333

Yêu Giả Vi Vương

Đọa Nhân
78,632

Đọa Nhân

Linh Kiếm Tôn
20,273

Linh Kiếm Tôn

Là Healer nhưng lại có mặt trên chiến trường
54,119

Là Healer nhưng lại có mặt trên chiến trường

Sousou No Frieren
53,255

Sousou No Frieren

Lục Địa Đen
69,390

Lục Địa Đen

Majo no Tabitabi
18,384

Majo no Tabitabi

Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên
40,560

Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên

Sousou No Frieren
51,178

Sousou No Frieren

GhostBlade
98,241

GhostBlade

Lục Địa Đen
80,490

Lục Địa Đen

loadingĐang xử lý