Nhân vật phản diện: Sau khi nghe lén tiếng lòng, nữ chính muốn làm hậu cung của ta!

Nội dung

Đường Du xuyên không tới thế giới đô thị sảng văn, trở thành nhân vật phản diện giàu có! Những gì thèm muốn trong lòng không ngờ đều bị các nữ chính "nghe lén"! Thế là đồng loạt các nàng đều muốn lấy hắn!

Danh sách chương

Admin YeuTruyenTranh.Net
Administrators Like PAGE
loadingĐang xử lý