Kiều Quý Phi Thủ Đoạn Ác Độc Và Hoàng Thượng Không Dễ Chọc

Nội dung

Đại Tiểu Thư Tập Đoàn Nghìn Tỷ Mặc Thành Bia Đỡ Đạn Nhỏ Trong Sách, Vốn Định Sống Sót, Không Ngờ Lại Rơi Vào Sự Sủng Ái Cực Hạn Của Lãnh Diện Đế Vương, Từng Bước Trầm Luân, Sủng Quan Lục Cung. Lại Xem Kiều Kiều Quý Phi Nằm Thắng Cung Đấu Như Thế Nào, Chọc Động Tâm Huyền Đế Vương.

Danh sách chương

Admin YeuTruyenTranh.Net
Administrators Like PAGE
loadingĐang xử lý