Crows Explode

Crows Explode
Crows Explode Đánh giá: 4/5 - 42510 Lượt đánh giá.

Nội dung

Kaburagi Kazeo, Một học sinh cá biệt chuyên đánh nhau trong trường nên bị đình chỉ học! Không trường nào dám nhận cậu ta ngoài một trường mà ai cũng biết là trường gì đấy! Bắt đầu một huyền thoại mới của những con quạ!!!

Admin YeuTruyenTranh.Net
Administrators Like PAGE
loadingĐang xử lý