Truyện mới cập nhật

Trên Người Ta Có Một Con Rồng
102,504

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Chapter 419
Tối Cường Thăng Cấp
160,128

Tối Cường Thăng Cấp

Chapter 262
Học Sĩ Tái Sinh
94,886

Học Sĩ Tái Sinh

Chapter 195
Trọng Sinh Địa Cầu Tiên Tôn
97,440

Trọng Sinh Địa Cầu Tiên Tôn

Chapter 100
Ta Là Chiến Thần Vô Song
23,209

Ta Là Chiến Thần Vô Song

Chapter 150
Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư
80,379

Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư

Chapter 100
Vạn Cổ Thần Vương
88,950

Vạn Cổ Thần Vương

Chapter 287
Tướng Quân! Không Nên A!
81,145

Tướng Quân! Không Nên A!

Chapter 94
Quân Nhan Tựa Hoa Đào
53,969

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Chapter 25
Đằng Nữ
88,757

Đằng Nữ

Chapter 66
Tu La Võ Thần
25,693

Tu La Võ Thần

Chapter 342
Sinh Tử Quyết
66,399

Sinh Tử Quyết

Chapter 140
loadingĐang xử lý