Truyện mới cập nhật

Thiền Định - Samadhi
47,831

Thiền Định - Samadhi

Chapter 7
Thước Phim Sự Thật
47,640

Thước Phim Sự Thật

Chapter 19
Strawberry Fields wo Mou Ichido
44,671

Strawberry Fields wo Mou Ichido

Chapter 6
Chiến Thần Phong Ấn
52,960

Chiến Thần Phong Ấn

Chapter 3
Siêu Năng Bất Lương Học Bá
29,328

Siêu Năng Bất Lương Học Bá

Chapter 2
Minh Tinh Thời Cổ Đại
74,002

Minh Tinh Thời Cổ Đại

Chapter 1
Minh Nhật Chi Kiếp
28,291

Minh Nhật Chi Kiếp

Chapter 5
Bản khế ước của nữ công tước ác ma
33,955

Bản khế ước của nữ công tước ác ma

Chapter 85
Siêu Nhân X
44,821

Siêu Nhân X

Chapter 1
Tàng Phong
13,824

Tàng Phong

Chapter 8
Phế Vật Này Mạnh Đấy
53,600

Phế Vật Này Mạnh Đấy

Chapter 8
Vạn Tộc Chi Kiếp
58,476

Vạn Tộc Chi Kiếp

Chapter 12
loadingĐang xử lý