Truyện mới cập nhật

Yêu Linh Cứu Hỏa
75,567

Yêu Linh Cứu Hỏa

Chapter 5
Siêu Năng Phân Hóa
53,030

Siêu Năng Phân Hóa

Chapter 27
Nữ Hoàng Luật
17,092

Nữ Hoàng Luật

Chapter 1
Quân Nhan Tựa Hoa Đào
54,016

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Chapter 26
Huyễn Ma Chi Chiến
35,100

Huyễn Ma Chi Chiến

Chapter 3
Nam Thành Chờ Trăng Về
73,452

Nam Thành Chờ Trăng Về

Chapter 89
Oan Gia Ngõ Hẹp
34,063

Oan Gia Ngõ Hẹp

Chapter 3
The Horizon
65,742

The Horizon

Chapter 17
Tam Thốn Nhân Gian
13,645

Tam Thốn Nhân Gian

Chapter 12
Tôi đến từ thế giới trò chơi
38,540

Tôi đến từ thế giới trò chơi

Chapter 33
Nhân Viên Mới Của Masung
79,679

Nhân Viên Mới Của Masung

Chapter 6
Vị Quản Gia Của Tiểu Thư
40,762

Vị Quản Gia Của Tiểu Thư

Chap 1
loadingĐang xử lý