Tôn Thượng

Tôn Thượng
Tôn Thượng Đánh giá: 4/5 - 101086 Lượt đánh giá.

Nội dung

Bễ nghễ ma vương Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang, bị đám người vây công, thiên đạo đố kỵ, bị vây công tại Xích Viêm lĩnh, thụ thiên đạo thẩm phán, bị tước đoạt tiên đạo căn cơ, ma đạo vương tọa, Sinh Tử đạo tiêu, nhưng cổ Thiên Lang lại bằng vào một viên thần bí cổ ngọc, trùng sinh tại năm trăm năm về sau! Ở kiếp trước thù, đời này đến báo, ở kiếp trước hổ thẹn, đời này đến tuyết! Ta là cổ Thiên Lang, ta vì chính mình đại ngôn … …

Danh sách chương

Admin YeuTruyenTranh.Net
Administrators Like PAGE
loadingĐang xử lý