Toàn Thuộc Tính Võ Đạo

Toàn Thuộc Tính Võ Đạo
Toàn Thuộc Tính Võ Đạo Đánh giá: 4/5 - 82438 Lượt đánh giá.

Nội dung

Thời không khe hở liên thông dị giới, thời đại võ đạo giáng lâm!Không luyện võ không có tiền đồ? May mắn có hệ thống nhặt thuộc tính, người khác tu luyện sẽ rơi thuộc tính, lặng lẽ sờ sờ nhặt lên!Cái gì, đánh quái cũng sẽ bạo thuộc tính?Thế là... Thời đại của ta tới rồiLink đọc truyện chữ Toàn Thuộc Tính Võ Đạo

Danh sách chương

Admin YeuTruyenTranh.Net
Administrators Like PAGE
loadingĐang xử lý