Master of Disaster

Master of Disaster
Master of Disaster Đánh giá: 4/5 - 21619 Lượt đánh giá.

Nội dung

Thiên tai xưa nay xảy ra khắp nơi, con người không cách gì kháng lại được. Có người phát hiện ra một loại tinh thạch có khả năng điều khiển được thiên tai, và vận dụng được sức mạnh của tinh thạch, những người này gọi là Tai Nạn Sư.

Danh sách chương

Admin YeuTruyenTranh.Net
Administrators Like PAGE
loadingĐang xử lý