Kỹ năng sáng tạo siêu việt được thức tỉnh tại thế giới khác

Kỹ năng sáng tạo siêu việt được thức tỉnh tại thế giới khác

Nội dung

Takaya bị bạn cùng lớp bỏ rơi ở một thế giới khác do bị coi là một thằng yếu nhớt, vô dụng, chặt thịt lợn cũng không xong. nuôi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo.Trong lúc nghĩ đến cái chết thì có nhóm người đi ngang qua đã chỉ ra kỹ năng chế tạo của anh ấy ở mức siêu việt ngàn năm có một.

Danh sách chương

Admin YeuTruyenTranh.Net
Administrators Like PAGE
loadingĐang xử lý