Crows Aftermath

Crows Aftermath
Crows Aftermath Đánh giá: 4/5 - 56622 Lượt đánh giá.

Nội dung

Ngoại truyện của Crows: Nói về thế hệ hành lang vũ trang thứ 5, và thành viên mới tesshou (thủ lĩnh thế hệ thứ 6)! Và hành trình ghi danh mình vào lịch sử của guriko

Danh sách chương

Admin YeuTruyenTranh.Net
Administrators Like PAGE
loadingĐang xử lý