Choudennou Paraxis

Choudennou Paraxis
Choudennou Paraxis Đánh giá: 4/5 - 77968 Lượt đánh giá.

Nội dung

Manga này kể về những câu chuyện khác nhau của thế giới tương lai mà ở đó, những biomechanoids được tạo ra để phục vụ cho mọi mục đích. Tất cả những câu chuyện, thông qua các góc độ khác nhau và trong một hình dạng kì lạ nào đó, đều đi sâu vào một chủ đề: họ chỉ là những người máy hay còn là những người máy có linh tính?

Danh sách chương

Admin YeuTruyenTranh.Net
Administrators Like PAGE
loadingĐang xử lý